дрънкам

дрънкам
гл. - звъня, удрям, дрънча
гл. - бърборя, брътвя, бръщолевя, мърморя, празнословя, плямпам, бъбря, плещя, опявам, говоря, приказвам, дърдоря, ломотя
гл. - раздрънквам, издавам
гл. - вдигам шум, бърборя шумно
гл. - звънтя
гл. - тракам, тропам, хлопам, чукам, трополя, трещя, гърмя

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • брътвя — гл. бърборя, бъбря, бръщолевя, говоря каквото ми дойде до езика, развързал съм си езика, дърдоря, дрънкам, плещя, ломотя, мърморя, празнословя, многоглаголствам, побъбрям, плямпам …   Български синонимен речник

  • бръщолевя — гл. брътвя, бърборя, бъбря, говоря каквото ми дойде до езика, развързал съм си езика, дърдоря, дрънкам, плещя, ломотя, мърморя, празнословя, многоглаголствам, побъбрям, плямпам …   Български синонимен речник

  • бъбря — гл. брътвя, бърборя, бръщолевя, дърдоря, разбъбрям се, развързвам си езика, църцоря, мърморя, дрънкам, плещя, бъбля, празнословя, многоглаголствам, ломотя гл. беседвам, чеша си езика …   Български синонимен речник

  • бърборя — гл. бъбря, брътвя, бръщолевя, дърдоря, разбъбрям се, развързвам си езика, църцоря, мърморя, дрънкам, плещя, бъбля, празнословя, многоглаголствам, ломотя гл. беседвам, чеша си езика гл. раздрънквам, издавам …   Български синонимен речник

  • бърборя шумно — словосъч. вдигам шум, дрънкам …   Български синонимен речник

  • вдигам шум — словосъч. бърборя шумно, дрънкам …   Български синонимен речник

  • глаголствам — гл. многоглаголствам, говоря, бъбря, брътвя, празнословя, бръщолевя, дрънкам …   Български синонимен речник

  • гърмя — гл. изгърмявам, ехтя, кънтя, буча, бумтя, бухтя, разгърмявам се, разехтявам се, разкънтявам се, еквам, изехтявам, заехтявам, избухвам гл. стрелям, пушкам, давам изстрел гл. еча гл. трещя, тряскам, изтрещявам, удрям, думкам гл. гръмвам гл …   Български синонимен речник

  • дрънча — гл. дрънкам, звънтя, удрям, хлопам, тракам, тропам гл. звъня гл. трополя гл. чукам, трещя, гърмя …   Български синонимен речник

  • дърдоря — гл. брътвя, бърборя, бръщолевя, развързал съм си езика, чеша си езика, бъбря, не знам какво приказвам, говоря каквото ми дойде до езика, плещя, ломотя, мърморя, празнословя, многоглаголствам гл. дрънкам гл. говоря бързо, говоря разгорещено,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”